10 Vragen over identificatie (chippen) en registratie van jouw hond

1/ Waarom moet mijn hond geïdentificeerd en geregistreerd zijn?

Je hond moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn opdat jullie snel herenigd kunnen worden als het dier zou verloren lopen.

2/ Wat is het verschil tussen identificatie en registratie?

De identificatie of het chippen is het inplanten van een microchip met uniek nummer bij de hond.

De registratie is het opnemen van de gegevens van de chip, de hond en van de verantwoordelijke in een databank. Een correctie van de registratie moet gebeuren telkens wanneer er gegevens veranderen bv. bij een verhuis, een verandering van eigenaar van de hond, verandering van telefoonnummer.

Enkel de dierenarts kan identificeren en registreren. Een correctie van de registratie kan je zelf doorgeven bij DogID.

3/ Wat is het chipnummer van mijn hond?

Elke microchip draagt een uniek nummer dat bestaat uit 15 cijfers en dat kan afgelezen worden met een chiplezer. Dit nummer staat in het paspoort. Je kan bij de dierenarts vragen om het nummer te lezen met een chiplezer. Tegelijk is dit een controle of de gegevens nog correct zijn.

4/ Is mijn hond correct geïdentificeerd en geregistreerd?

Je dierenarts kan met een chiplezer de chip van je hond lezen en dus de identificatie controleren. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer in het paspoort.

De juistheid van de registratie kan je zelf nagaan op de website van de databank: www.dogid.be. In de rubriek 'Verantwoordelijke zoeken' geef je het chipnummer (15 cijfers) in. Meld je vervolgens aan met je elektronische identiteitskaart zodat je toegang krijgt tot het dossier van je hond.

5/ Hoe gebeurt de identificatie en registratie?

Vóór de hond 8 weken oud is moet hij geïdentificeerd en geregistreerd worden door de dierenarts. Registratie gebeurt op de naam en het adres van de eerste verantwoordelijke, dus normalerwijze waar de hond is geboren.

6/ Mijn hond is al geregistreerd in een databank in Nederland. Volstaat dat?

Neen, elke hond die uit het buitenland komt en minstens 6 maanden in België verblijft, moet binnen de 8 dagen geregistreerd worden in DogID.

7/ Ik vind het paspoort niet meer.

Je kan via je dierenarts een nieuw paspoort aanvragen. Elke hond moet een geldig paspoort hebben.

8/ Is de registratie een eigendomsbewijs?

De registratie vermeldt de gegevens van de verantwoordelijke van de hond maar is geen bewijs van eigendom. Dus ook het paspoort is geen bewijs van eigendom. Bij betwisting zoals bij echtscheiding, moet je je wenden tot de Vrederechter.

9/ Ik verkoop mijn hond. Wie moet dit melden aan de databank?

De verkoper (dus de vorige eigenaar) meldt dit via de kaart 'Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres'. Deze kaart zit bij het paspoort van de hond. 

10/ Mag ik de hond die ik wil kopen, zelf laten identificeren en registreren?

Neen, elke hond die verkocht wordt, moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Ook als de verkoper een particulier is. Honden die niet geïdentificeerd of geregistreerd zijn, zijn mogelijk afkomstig uit zwartkweek.