De registratie van je hond corrigeren

Voor de koppeling van jouw rijksregisternummer met het chipnummer van je hond is het belangrijk dat het dier op jouw naam geregistreerd staat en dat jouw naam correct vermeld. Als de naam in de databank te veel afwijkt van de juiste schrijfwijze, zal er geen match zijn en moet je een correctie van jouw naam vragen. Dit kan je doen met de kaart ' Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke  of wijziging van adres - Aangifte van overlijden hond' , ook wel de 'witte kaart' genoemd.

Wijzigingen doorgeven via de witte kaart

Stuur de kaart ingevuld terug naar het adres dat er op vermeld staat. Vergeet ook niet je rijksregisternummer in te vullen. 

Als het een wijziging van adres was, zal je na registratie een nieuwe kaart krijgen. Als het een wijziging van verantwoordelijke was, zal de nieuwe verantwoordelijke een kaart op zijn/haar naam ontvangen.

Je kan altijd kopie van je witte kaart aanvragen.

 

Kaart om wijziging van adres of verantwoordelijke door te geven aan de databank DogID

Wijzigingen doorgeven zonder witte kaart

Als je de witte kaart niet (meer) hebt, kan je de wijzingen op andere manieren doorgeven.

 • Jouw hond staat op de vorige verantwoordelijke geregistreerd.
 1. Je vraagt de vorige verantwoordelijke of hij/zij de witte kaart nog heeft en de verandering  kan doorgeven. Dit is de snelste manier.
 2. Of je stuurt een verklaring naar DogID die ondertekend is door zowel:
  • de persoon op wie de hond nu geregistreerd staat
  • als de nieuwe verantwoordelijke
  • Vermeld volgende gegevens: 
   • het chipnummer van de hond
   • naam, adres en rijksregisternummer van de vorige verantwoordelijke
   • jouw naam, adres, e-mail en gsm nummer
   • jouw rijksregisternummer
 3. Of je stuurt een brief/mail naar DogID om de hond op jouw naam te registreren. Deze procedure duurt ongeveer 4 weken. 
  • Vermeld volgende gegevens: 
   • het chipnummer van de hond
   • jouw naam, adres, e-mail en gsm nummer
   • jouw rijksregisternummer
  • Opgelet. DogID zal de toestemming vragen aan de persoon op wie de hond geregistreerd staat. Als deze persoon weigert om de hond op jouw naam te laten registreren, zal de wijziging niet gebeuren. In geval van discussie kan noch DogID noch de dienst Dierenwelzijn tussenkomen en moet je naar de vrederechter gaan.
 • Je hond staat op jouw vorig adres geregistreerd.

Je doet de aanvraag zoals hierboven beschreven onder punt 3. Je stuurt een brief/mail naar DogID om je adres te corrigeren.

Vermeld volgende gegevens:

 • het chipnummer van de hond
 • jouw naam, adres, e-mail en gsm nummer
 • jouw rijksregisternummer

Contactgegevens DogID

Alle dagen van 8u tot 20u. 

Opgelet voor specifieke vragen over de koppeling van het rijksregisternummer is dit enkel op werkdagen van 8u tot 17u.