Dierenverwaarlozing of -mishandeling: klacht indienen

Wanneer u er getuige van bent dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, kunt u dat melden bij de dienst Dierenwelzijn. De dienst Dierenwelzijn behandelt uw melding op discrete wijze. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Uw gegevens

Uw adres
Invullen als het om een ander land dan België gaat.