Kopen via het internet

Dagelijks worden honderden dieren te koop aangeboden op het internet. Wees kritisch en koop geen dier zonder dat je het gezien  hebt.

Ga altijd bij de verkoper ter plaatse en ga na hoe het dier gehouden wordt. Wordt het dier goed verzorgd? Is de kooi proper? Hoe gaat de verkoper om met het dier?
Vraag waarom men het dier verkoopt. Laat je niet misleiden door mooie praatjes. Sommigen zien in de verkoop van dieren op het internet een leuke bijverdienste. Dit komt het welzijn van de dieren niet altijd ten goede. Wanneer je hieraan toegeeft worden wanpraktijken zoals zwartkweek in stand gehouden.
Koop geen dier uit medelijden. Als je wantoestanden vaststelt, dan kan je dit melden bij de dienst Dierenwelzijn.

Honden en katten

Alleen erkende kwekers mogen honden en katten te koop aanbieden op algemene websites. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • vermeldt de advertentie het erkenningsnummer (HK nummer)  van de kweker?
  • komt het erkenningsnummer overeen met de gegevens in de lijst van de erkende kwekers?

Koop geen hond of kat van iemand zonder erkenningsnummer, een vals nummer of van iemand die een bestaand erkenningsnummer misbruikt. Dit zijn meestal zwartkwekers. Ze omzeilen de wetgeving vaak door op malafide buitenlandse websites te adverteren.

Ga het dier afhalen bij de verkopers thuis. Spreek niet af op parkings zogezegd om de afstand te overbruggen.

Het is verboden voor particulieren om honden of katten te verkopen of gratis weg te geven via sociale media zoals Facebook. Op het internet mogen ze enkel adverteren in gespecialiseerde media.

Hoe kies ik mijn hond?

Hoe kies ik mijn kat?

Frauduleuze advertenties

Er zijn ook heel wat frauduleuze advertenties waarmee de goedgelovige dierenliefhebber gewoon wordt opgelicht.

Kenmerken van verdachte advertenties zijn advertenties:

  • die zijn opgesteld in slecht Nederlands
  • waarbij de hond in het buitenland zit en er waarbij je zogezegd nog een klein bedrag voor het transport/douane/...  moet betalen
  • waarbij de profielnaam uit onsamenhangende letters bestaat
  • met een vals erkenningsnummer
  • met foto's die van andere websites zijn gehaald

Uiteraard kunnen ook advertenties opgesteld in perfect Nederlands oplichting zijn.  Als je hiermee te maken hebt, dan kan je klacht indienen bij het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie.