Registratie grijze roodstaartpapegaai

Er zijn nieuwe beschermingsmaatregelen voor de grijze roodstaartpapegaai. Als je als particulier deze papegaai in je bezit hebt, dan moet je je voor 1 april in regel stellen. Je doet dit door aan de dienst Cites van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid volgende documenten te bezorgen:

  • Een inventaris met volgende informatie:

    • Gegevens van de kweker/winkel/vorige eigenaar van de vogel
    • Datum van verwerving
    • Ring- of chipnummer indien aanwezig
  • Een bewijs van legale herkomst bv. factuur, invoervergunning, foto’s die kunnen aantonen van wanneer je de vogel in bezit hebt.

Alle overdrachten (aankopen, verkopen, giften, …) moeten gebeuren met een CITES EU-certificaat. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Cites.