Vissen kiezen

Welke vis kies ik het best voor mijn aquarium?

Vissen zijn er in alle vormen en maten. Het aanbod aan soorten in aquarium- en vijverwinkels is vaak enorm. Al deze vissen zien er prachtig uit, maar hoe bepaal je welke vis jij wil houden?

Voor iedere vissoort zijn er andere eisen m.b.t. het aquarium en de verzorging. Er zijn moeilijke en gemakkelijke soorten. De keuze van aquariumvissen gebeurt het best goed doordacht. Het is belangrijk dat je de eisen vooraf kent, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

We kunnen vissen onderverdelen in drie grote groepen: zoetwater-, zeewater- en brakwatervissen. Zo zijn de bekende vissen Nemo en Dory uit de films Finding Nemo en Finding Dory zoutwatervissen die niet kunnen overleven in een zoetwateraquarium.

Zoetwatervissen

Zoetwatervissen worden het meest gehouden als huisdier. Omdat je een groot aantal soorten in gewoon leidingwater kan houden, worden zoetwatervissen vaak als ‘gemakkelijke’ vissen bestempeld. Kempvis Betta splendensVeel zoetwatervissen passen zich goed aan in het gemiddelde huiskameraquarium. Maar vergis je niet: er zijn ook zoetwatervissen die een zeer specifieke watersamenstelling en aangepast aquarium nodig hebben.

Een klein zoetwateraquarium (60x30x30cm) met verlichting, verwarming en filter koop je al vanaf 65 euro. De prijs voor grotere aquaria kan oplopen tot meer dan 1000 euro.

Meer informatie over zoetwateraquaria.

Zoutwatervissen

Zeevissen of zoutwatervissen leven in water met een zoutconcentratie van 29-35 ppt. Dit komt neer op 29 à 35 gram zeezout per liter aquariumwater. Ze hebben een zeer specifieke watersamenstelling en aangepaste filtering nodig. Om die reden zijn zoutwatervissen eerder geschikt voor ervaren aquariumhouders.

Een zeeaquarium met bijhorende installatie en bewoners kost doorgaans een veelvoud van  een zoetwateraquarium. De goedkoopste zeevissen betaal je 5 à 20 euro per stuk. Voor een zeeaquarium (inclusief filter, verlichting en verwarming) betaal je al gauw 600 euro.Amphiprion ocellaris (Clown anemonefish) Nemo

Meer informatie over zeewateraquaria .

Meer informatie over anemoonvissen zoals Nemo.

Meer informatie over doktersvissen zoals Dory.

Brakwatervissen

Brakwatervissen zijn een zeldzamere verschijning in de hobby. Deze vissen leven van nature in gebieden waar zoet- en zeewater samenkomen, zoals riviermondingen of mangrovegebieden. In tegenstelling tot zoet- en zeewatervissen verdragen deze soorten variabele zoutgehaltes. Hoewel sommige brakwatervissen lang kunnen overleven in zoet- of zeewater, hou je ze best in een aangepast brakwateraquarium.

Vissen kopen

Heb je een leuke vis op het oog? Informeer je dan grondig over de behoeftes van het dier voor je het koopt. Ga na of je aquarium aan de eisen van de vis voldoet.  Laat je nooit verleiden tot een impulsaankoop. In de onderstaande checklist vind je een aantal zaken die je moet weten voordat je een vis koopt.

Opgepast! Koop nooit je aquarium en vissen tegelijkertijd. Elk aquarium heeft een opstartfase nodig van enkele dagen tot weken. Als je meteen vissen in een nieuw aquarium zou zetten, dan is de kans groot dat de vissen sterven.

Naar boven

Checklist bij het kiezen van vissen
 • Welke watersamenstelling heeft de vis nodig?
  • Zoet of zout water?
  • Zuurtegraad pH: zuur, neutraal of alkalisch?
  • Hardheid: Verdraagt de vis leidingwater? Is een ontharder of osmosetoestel nodig?
 • Bij welke temperatuur moet je de vis houden?
  • Kan je de vis houden op kamertemperatuur?
  • Heb je een koeling of verwarming nodig?
  • Heeft de vis nood aan seizoensgebonden temperatuurverandering?
 • Welke voeding heeft de vis nodig?
  • Kan je deze vis droogvoer geven?
  • Heeft de vis nood aan diepvriesvoer of levend voeder?
 • Welke eisen stelt de vis m.b.t. de aquariuminrichting?
  • Bodemtype: zand, grind, keien, …
  • Schuilplaatsen: stukken aquariumhout, stenen, keramische buisjes, kokosnoot, decoratiestukken, ...
  • Beplanting
  • Zwemruimte
 • Hoe groot wordt de vis?
  • Is je aquarium groot genoeg om de vis zijn leven lang te huisvesten?

Helaas worden er in de handel vissoorten aangeboden die enorm groot worden en daardoor niet geschikt zijn als huisdier. Doorgaans wordt gesteld dat een vis zeker een afstand gelijk aan tien keer zijn uiteindelijke lengte moet kunnen zwemmen gemeten over de voorruit van het aquarium. Afhankelijk van de vissoort kan dat meer of minder zijn. Zo hebben territoriale of actieve vissen meer ruimte nodig dan niet-territoriale vissen of trage zwemmers.

 • Wat is de sociale of gedragsmatige aard van de vis?
  • Hou je de vis best individueel of samen met soortgenoten (groep, koppel of harem)?
  • Kan je de vis samen houden met andere soorten? Sommige vissen eten elkaar op, zet dus niet zomaar alles bij elkaar.
  • Is de vis rustig of actief? Vredelievend of agressief?
  • Is de vis territoriaal?
 • Hoeveel kost deze vis?

Naar boven

Hoeveel kost het houden van vissen?

De prijs voor een aquarium en de inrichting is minimaal 65 euro voor een zoetwateraquarium en 600 euro voor een zoutwateraquarium.  Voor een kaal aquarium voor goudvissen betaal je al vlug 30 euro.  

Apparatuur zoals de filterinstallatie, het filtermateriaal, de verwarming of koeling en de verlichting kost ongeveer 20 euro per onderdeel. In een totaalpakket voor zoetwateraquaria of koudwatervissen kan je dit kopen vanaf 60 euro. 

De vissen voor een zoetwateraquarium koop je vanaf 0,50 euro, die voor een zoutwateraquarium vanaf 5 euro.

Voeding kost 7 euro voor een potje droogvoer voor een klein aantal vissen voor enkele maanden. Levend visvoer of diepvriesvoer voor speciale vissen kost 5 à 10 euro per week.

Een tropisch aquarium verbruikt veel elektriciteit en kost je ongeveer 5 à 10 euro extra per maand. Bij koudwatervissen, zoals goudvissen, heb je deze kosten niet.

Let op: Een zeewateraquarium kost zowel bij aankoop als in onderhoud veel meer dan een zoetwater aquarium. Informeer u goed alvorens vissen te kopen.

Naar boven