Welke dieren mag je houden?

Gezelschapsdieren

Niet alle dieren zijn geschikt als gezelschapsdier omdat ze bijzondere verzorging nodig hebben of omdat ze te gevaarlijk zijn.

Positieve lijst

De zoogdieren die je mag houden zijn opgenomen in een zogenaamde positieve lijst. Deze lijst is opgesteld voor zoogdieren die niet gehouden worden voor productiedoeleinden.

Vanaf 1 oktober 2019 is er ook een positieve lijst voor reptielen

Roofvogels

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels regelt specifiek de verzorging, de huisvesting, het transport en de verhandeling van roofvogels en demonstraties met roofvogels

Milieuvergunning

Voor het houden van bepaalde dieren zoals gifslangen of vanaf 5 honden is een milieuvergunning nodig. Informeer bij je milieudienst.

Invasieve exoten

Vanaf 3 augustus 2017 is het verboden om dieren te kopen, kweken of houden die vermeld staan in de lijst van zorgwekkende invasieve soorten.  Had je voor 3 augustus 2016 al een dier dat op deze lijst staat? Dan kan je deze houden tot de natuurlijke dood ervan, in een gesloten omgeving zonder ontsnappingsmogelijkheid. Je mag niet kweken met deze dieren.  Voor meer informatie neem je contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Beschermde exotische dieren

Voor een aantal beschermde exotische diersoorten geldt in België een volledig handelsverbod. In bepaalde gevallen kan je een certificaat aanvragen om beschermde diersoorten zoals schildpadden te houden en te kweken. Voor de grijze roodstaartpapegaai gelden sinds 2017 nieuwe beschermingsmaatregelen.

Voor meer informatie neem je contact op met de dienst CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Landbouwhuisdieren

Als particulier mag je ook landbouwhuisdieren houden. De dieren moeten geregistreerd zijn en  je moet over de nodige vergunningen beschikken.

Registratie (ook voor hobbyhouders):

Vergunningen: